ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: hranice obcí (ID: 1)

Name: hranice obcí

Display Field: ICZUJ

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Datová vrstva obcí LK z databáze ÚAP LK vytvořená podle dokumentu NS_UAPO_118a, aktualizace 8/2019 (atributy částečně 1/2021)

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: false

Supports Statistics: false

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata